Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest firma:

Ozdoby Betonowe 21
Gałązka Łukasz
Ul. Kościelna 20a
29-145 Secemin
woj. świętokrzyskie
Polska
NIP: 656-201-68-25
REGON: 260159839
Tel. 698 653 192
e-mail: biuro@ozdoby-betonowe21.pl
 

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§2

Zamówienia

 

1.Przedmiotem transakcji są towary oferowane na stronie internetowej sklepu www.ogrodowymarket.pl, opisane na stronie w momencie składania zamówienia, jako "dostępne na magazynie". W przypadku jeśli polu dostępności jest zapis "dostępny na zamówienie" oznacza że potrzebujemy czasu na jego wyprodukowanie i Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym Kupującego telefonicznie lub mailowo. Jeśli Kupujący wpłacił już zaliczkę, czy też całą kwotę, a czas realizacji nie odpowiada Kupującemu kwota zapłacona zostanie ona zwrócona niezwłocznie na konto, z którego została wysłana.

2. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu, (preferowany - obie strony mają większą czytelność i zakresy terminów)

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numer przeznaczony do składania zamówień, dostępny na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt i dane firmy.

3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia będące następstwem błędnego, lub nieczytelnego wypełnienia dokumentu zamówienia.

5. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

6. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.            Operatorem Szybkich Płatności jest Blue Media S.A.,

karty płatnicze,Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

2. Za pobraniem - płatne przy odbiorze. Zapłata za zamówiony towar następuje w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego równowartość faktury zawierającej koszty transportu. Wartość zamówionego towaru opłacanego za pobraniem nie może przekraczać 5 000 zł (jedna przesyłka = jeden list przewozowy.

2. Ceny przesyłek określone są na karcie każdego produktu, jeśli by się zdarzyło że na karcie produktu nie ma ceny dostawy, obowiązującą ceną dostawy jest cena która pokaże się w koszyku - WAŻNE - w koszyku należy wybrać rodzaj wysyłki (opis wysyłki) zgodny z zamawianym produktem.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę, Koszty przesyłki i pobrania za towary pokrywa Kupujący, chyba że strony postanowią inaczej. Kupujący mieszkający na terenie Polski może zlecić wysłanie towaru na swój adres bądź w formie prezentu dla osoby trzeciej. Jeżeli w wysłanym zamówieniu będzie wskazana osoba trzecia jako odbiorca, Sklep będzie kontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia i ma prawo oczekiwać na wpłynięcie zapłaty za towar przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.

4.

 

§4

Wysyłka towaru

 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich UPS, DHL, PEKAES lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy (tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru), podczas odbioru osobistego kupujący musi posiadać na wymianę palety na których jest zapakowany towar, w sytuacji braku palet na wymianę kupujący zastanie obciążony opłatą w wysokości 16 zł brutto za palety 120x80 cm, i 120x120 cm oraz kwotą 61,50 zł brutto za paletę 150x180 cm.

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Jeśli zamówienie wpłynie w dniu poprzedzającym dzień wolny od pracy/weekend termin wysłania liczony będzie z pominięciem dni wolnych od pracy.

5. Do przesyłki zawsze jest doklejana koszulka z listem przewozowym, pod tym listem wewnątrz koszulki znajduje się zawsze dokument sprzedaży (faktura VAT lub paragon fiskalny).

6. Realizacja jakiegokolwiek zamówienia nie jest możliwa bez zaakceptowania przez Kupującego niniejszych warunków. Kupujący wyraża akceptację niniejszych warunków potwierdzając to po przez poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

7. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupy Allegro Sp. z o.o., Opineo Sp. z o.o., UPS Polska, DHL Polska oraz PEKAES S.A. oraz na przetwarzanie przez sklep www.ogrodowymarket.pl, oraz Grupę Allegro Sp. z o.o. danych osobowych - w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie www.ozdobybetonowe21.pl, oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

Klient dokonując zamówienia za pośrednictwem portalu Ceneo.pl i Opineo.pl wyraża zgodę na objęcie transakcji Programem Ochrony Kupujących.

 

§5

Reklamacje

 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie transakcji.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien przed odesłaniem towaru skontaktować się ze Sklepem i dopiero po ustaleniach odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, lub zastosować się do ustaleń obu stronie zaakceptowanych (wszelkie ustalenia są akceptowane jeśli są uzgadniane drogą pisaną - mailowo lub korespondencją pocztową, ustalenia nie są wiążące jeśli są przeprowadzane telefonicznie).

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Gwarancja, rękojmia oraz prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązują, w przypadku gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które Sprzedawca nie może odpowiadać, a w szczególności w wyniku niewłaściwego użytkowania.

3. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 21 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy,zgodnie z zapisami Gwarancji Bezpieczeństwa.

4. Aby wysłać towar, który Kupujący chce zareklamować lub zwrócić, należy dołączyć do niego formularz zgłoszeniowy oraz kopię dowodu zakupu. Produkt musi dotrzeć do sprzedawcy z kompletnymi akcesoriami, które pierwotnie dotarły z towarem. Niedotrzymanie któregoś z warunków może spowodować wydłużenie w rozpatrzeniu reklamacji. Po otrzymaniu reklamowanego towaru lub skorzystania z Gwarancji Bezpieczeństwa, Sprzedający w ciągu 14-dni ustosunkuje się do zgłoszonych roszczeń.

4. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub zgodnie z ustaleniami opisanymi w Gwarancji Bezpieczeństwa. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Sprzedawca.

5. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2, 3 i 4 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

a) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu odstąpienia od umowy (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

b) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

§7

Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§8

Własność intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl